Patron

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży

Jerzy Drozd

Patron Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle.

Urodził się 18 kwietnia 1907 roku w Wiśle – Tokarni.
Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie w roku 1927, rozpoczął pracę jako nauczyciel w jednoklasowej szkole w Wiśle–Czarnem, pod Baranią Górą. Równolegle z pracą pedagogiczną rozpoczął Jerzy Drozd działalność społeczną. Był założycielem chórów w Wiśle, Ustroniu i Cieszynie. Nade wszystko Jerzy Drozd był śpiewakiem (tenor), stale doskonalącym swe umiejętności wokalne (Wyższy Kurs Nauczycielski w Poznaniu oraz studia wokalne u prof. Marii Trompczyńskiej i śpiew w chórze prof. Wacława Gieburowskiego, potem Stefana Stuligrosza).

W latach 1947–51 odbył studia wokalne w PWSM w Katowicach u prof. Stefana Beliny Skupiewskiego (dyplom). Po ukończeniu studiów, został kierownikiem sekcji wokalnej Zespołu Metodycznego w Katowicach.

Jako śpiewak, miał w swoim repertuarze arie tenorowe z oper Rossiniego, Donizettiego, Piotra Stanisława Moniuszki i Jana Sztwiertni oraz liczne pieśni śląskie, wykonywane na koncertach okolicznościowych.

Po śmierci przyjaciela Jana Sztwiertni, jednym z celów działalności J. Drozda, było propagowanie twórczości kompozytorskiej Jana Sztwiertni. Oprócz pieśni i utworów instrumentalnych, wystawiono operę ludową „Sałasznicy” pod kierunkiem J. Drozda i z Jego udziałem (aria Michała – Gronie).
Od 1945 – 70 był dyrektorem Szkoły Muzycznej w Cieszynie, gdzie prowadził klasę śpiewu solowego (liczne występy i nagrody uczniów).

Najważniejsza działalność organizacyjna

  • Święto Gór – 1937 w Wiśle
  • Współorganizator z Janiną Marcinkową „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej – 1953 r.
  • Kierownictwo Obchodów 1150–lecia Cieszyna
  • Organizator Cieszyńskiej Wiosny Artystycznej
  • Współorganizator Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle w 1964 r.

Działalność publicystyczna Jerzego Drozda to 3 zbiory z dziedziny folkloru beskidzkiego

  • „Wiązanka tańców śląskich” – 1938 r.
  • „Dożynki cieszyńskie” – 1964 r.
  • „Cieszyński śpiewnik regionalny” – 1978 r.

W roku 1960 Jerzy Drozd uruchomił Społeczne Ognisko Muzyczne w Ustroniu a 5 lat później w Wiśle.

W latach 1977–79 był dyrektorem chóru mieszanego parafii ewangelicko – augsburskiej, z którym nagrał płytę „Ojcowski dom”.
Zmarł 26 października 1981 roku w Wiśle.

We wspomnieniu o dyrektorze Jerzym Drozdzie, wydanym przez PSM w Cieszynie z okazji 50–lecia Szkoły – określany jako entuzjasta, optymista, świetny organizator i niestrudzony społecznik. Zaś na gruncie prywatnym sadownik i pszczelarz!