Oferta edukacyjna

 

 

Muzyka jest jedną z najważniejszych dziedzin, która towarzyszy człowiekowi w całym jego rozwoju, począwszy od narodzin do końca życia. Od narodzin dziecka kształtują się jego zdolności, talenty i osobowość. Ważne jest, aby pokazać dziecku, w czym jest dobre, będzie to możliwe dzięki różnej gamie zajęć, które odbywają się w Ognisku Muzycznym w Wiśle. Dzięki zajęciom w Ognisku Muzycznym nasze dzieci:

 

§  lepiej poradzą sobie z trudnościami w szkole,

§  będą pewniejsze siebie,

§  będą lepiej przygotowane do współżycia z rówieśnikami.

 

 

Przebieg i organizacja zajęć

 

 

Nauka w Ognisku trwa w dziale przedszkolnym 1–2 lat

(dzieci od lat 3 – 5), w następujących sekcjach:

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Fortepian

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Skrzypce

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Flet prosty

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Śpiew rozrywkowy

*    Rytmika

*    Perkusja

 

 

Nauka w Ognisku trwa w dziale dziecięcym – 6 lat (dzieci młodsze – do lat 10 ),w następujących sekcjach:

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Fortepian

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Skrzypce

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Akordeon

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Akordeon guzikowy

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Flet prosty

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Flet poprzeczny

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Gitara klasyczna

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Gitara akustyczna

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Śpiew rozrywkowy

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Keyboard

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Perkusja

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Rytmika

 

Nauka w Ognisku trwa w dziale młodzieżowym – 4 lata

( młodzież od lat 10 ), w następujących sekcjach:

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Fortepian

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Skrzypce

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Akordeon

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Akordeon guzikowy

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Flet prosty

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Flet poprzeczny

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Gitara klasyczna

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Gitara akustyczna

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Śpiew rozrywkowy

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Keyboard

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Perkusja

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Saksofon

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: BD14866_  Rytmika

*    Kontrabas

*    Nowość – klasa organów kościelnych

        

 

Naukę w SOM w Wiśle można podjąć w każdym wieku. Proponujemy zajęcia dla dorosłych.

Są to zajęcia indywidualne na różnych instrumentach oraz śpiewu.

 

Dla nauczycieli i przedszkolanek, którzy mają problemy z głosem, oferujemy lekcje emisji.

 

 

 

 

 

Nauka w SOM jest odpłatna.

Wpłaty czesnego dokonuje się co miesiąc (10 miesięcy roku szkolnego) do 10 – go dnia każdego miesiąca,

na nr konta:       

 

51 1020 1390 0000 6402 0126 6063

 

Zajęcia lekcji instrumentu głównego lub śpiewu odbywają się raz w tygodniu. Lekcja trwa 45 minut.

Dodatkowo  raz w tygodniu, dla uczniów chcących poszerzyć swoje wiadomości z dziedziny muzyki, proponujemy zajęcia umuzykalnienia (również 45 minut).

Propozycją dla młodszych dzieci jest możliwość śpiewania, grania na instrumentach szkolnych i tańczenia na lekcjach rytmiki (również 45 minut).

 

 

Śpiew

 

Lekcje śpiewu to praca nad:

§  techniką wokalną od belcanta do beltingu (kontrola oddechu, rezonansu i domknięcia strun głosowych),

§  usprawnieniem aparatu mowy i dykcją,

§  interpretacją piosenki,

§  wizerunkiem scenicznym,

§  podstawami wiedzy ogólnomuzycznej,

§  pozbywaniem się blokad psychicznych, lęków przed własnym głosem i wstydu w okazywaniu emocji,

§  poczuciem własnej wartości

 

 

Rytmika – zajęcia muzyczno-ruchowe

 

Jednym z nowych proponowanych w Ognisku Muzycznym w Wiśle są zajęcia muzyczno-ruchowe,  które w głównej mierze oparte są na metodach Emila Jaques-Dalcroze’a  i Carla Orffa. Te dwie metody pomimo różnic nie wykluczają się, lecz współpracują ze sobą, a nawet się dopełniają. Dzięki temu zajęcia muzyczno-ruchowe pozwalają od najmłodszych lat poznawać wartość muzyki i uwrażliwiać dzieci na poszczególne elementy dzieła muzycznego np. rytmikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację, agogikę itd. poprzez zabawy ruchowe, grę na instrumentach, improwizacje ruchowe oraz śpiew.

Oprócz rozwijania zdolności muzycznych takie zajęcia prowadzone w tymże Ognisku Muzycznym mają „wpływ na rozwój mowy, myślenia, zapamiętywania, porównywania, analizowania i uogólniania. Zajęcia te przyczyniają się do ogólnego rozwoju fizycznego, zapobiegają wadom postawy oraz je korygują. Kształtują świadomy ruch, oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację w przestrzeni oraz szybką reakcję na określone polecenia”.  Widzimy więc, że aktywność muzyczna odgrywa dużą rolę w rozwijaniu całego organizmu dziecka. Ćwiczenia wokalne rozwijają cały aparat mowy - płuca, krtań, struny głosowe, rezonatory czaszki. Ćwiczenia ruchowe do muzyki wpływają na rozwój sprawności motorycznych rąk, dłoni, nóg i prowadzą do polepszania koordynacji ruchowej, niezależności ruchów, poprawiają siłę mięśni, szybkość, wytrzymałość i refleks.

Podczas zajęć muzyczno-ruchowych dziecko nabywa także umiejętności aktywnego i świadomego słuchania muzyki. Poprzez słuchanie muzyki dziecko doznaje odczuć estetycznych, przez co rozwijają się jego emocje. Co zaś najważniejsze, dziecko uczy się wyrażać emocje poprzez ekspresję własną, swobodną improwizację ruchową oraz wokalną, a także instrumentalną. Zajęcia muzyczno-ruchowe przyczyniają się do ogólnego rozwoju młodego człowieka. Dlatego od narodzin, powinniśmy stwarzać dziecku uwarunkowania do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdolności. Dlatego namawiamy do zapisania dziecka na zajęcia muzyczno-ruchowe, aby nabywało wielu praktycznych i twórczych umiejętności, miało kontakt z rówieśnikami, uczyło się reguł współistnienia, partnerstwa, tolerancji, asertywności oraz samodzielności dzięki różnorodnym ćwiczeniom takim jak:

·        zabawy ze śpiewem i ćwiczeniami głosowo – słuchowymi,

·        doskonalenie aparatu mowy poprzez mówienie krótkich tekstów piosenki czy wierszyka w odpowiednim rytmie,

·        słuchanie i analizowania utworów muzycznych,

·        zabawy z grą i tworzeniem muzyki na instrumentach perkusyjnych.

Różnorodność ćwiczeń prowadzonych na zajęciach muzyczno-ruchowych w Ognisku Muzycznym w Wiśle wpływa na to, że dzieci nigdy się nie nudzą, są zainteresowane zajęciami i nie dochodzi do rozproszenia ich uwagi. Dzięki temu, nawet dla najmniej zdolnego dziecka, można odnaleźć taką dziedzinę, w której będzie dobry i odniesie sukces.

Jak wiadomo dzieci uwielbiają zabawy przy muzyce, bo jest ona dla nich źródłem różnorodnych bodźców. Tam mogą m. in. poczuć się współorganizatorami zajęć, nauczyć pracy w grupie, poszerzać swoje kontakty interpersonalne oraz poznawać tajniki muzyki. Zajęcia umuzykalniające stwarzają także wiele ciekawych możliwości, podczas których dzieci mogą wykorzystać swoją twórczość, pomysłowość oraz zdolności i potencjał do poszukiwania wraz z nauczycielem coraz to nowszych pomysłów i rozwiązań.

Podczas zajęć dbamy aby były one przeprowadzane w miłej, przyjaznej i pełnej tolerancji atmosferze, po to, by dzieci czuły się swobodnie i mogły przezwyciężać swoje słabości. Dzieci w tym czasie są ciekawe świata, dlatego lubią poznawać i odkrywać świat, a na tych zajęciach nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Dzieci mogą mierzyć się z różnymi zadaniami. Wszystko odbywa się w formie zabawy, w przyjemnej i miłej atmosferze. Co więcej dzieci nie zdają sobie sprawy, że na zajęciach muzyczno-ruchowych uczą się tak wiele o muzyce i poszerzają swoje zdolności muzyczne. Jak widać, zajęcia muzyczne odgrywają wiele ważnych ról w wychowaniu młodego człowieka dlatego warto umożliwić dziecku uczestnictwo w dodatkowych zajęciach muzyczno-ruchowych prowadzonych w Ognisku Muzycznym w Wiśle.