Jubileusz

 

Honorowy Patronat sprawuje Pan Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisły.

 

 

 

            Społeczne Ognisko Muzyczne im. Jerzego Drozda w Wiśle, w roku szkolnym 2015/2016 obchodzić będzie Jubileusz 50-lecia swojej działalności.

To właśnie tutaj w Wiśle, 1 lutego 1966  roku, dzięki staraniom społeczeństwa wiślańskiego a także dyrektora Szkoły Muzycznej w Cieszynie – Wiślanina Jerzego Drozda i poparciom ówczesnych władz miejskich, Ognisko rozpoczęło swoją działalność, początkowo jako cieszyńska jednostka filialna.

Z czasem wiślańskie Ognisko stało się samodzielną jednostką, rozszerzając swój zasięg poprzez tworzenie filii w Jaworzynce, Kubalonce, Istebnej, również Ogniska w Ustroniu podlegały Ognisku wiślańskiemu.

 Różne były koleje wiślańskiego Ogniska ale takie samo wciąż zaangażowanie: wykwalifikowanych pedagogów, władz Miasta, uczniów, którzy z chęcią uczestniczyli w zajęciach Ogniska oraz licznych rzeszy często anonimowych społeczników, działających na rzecz placówki. Mimo trudności lokalowych, dzięki nieustannemu wsparciu Włodarzy Wisły, placówka nigdy nie zaprzestała swojej działalności a wiślańskie Ognisko opuszczały kolejne grupy absolwentów,  z których część z powodzeniem kontynuowała naukę w szkołach muzycznych, czy uczelniach.

W pierwszym roku działalności było 26 młodych adeptów, kształcących się w klasie akordeonu i fortepianu, natomiast obecnie jest ich 89 w kilkunastu klasach.

 

 

Więcej informacji na temat historii i aktualnej oferty edukacyjnej Ogniska w zakładkach.

 

 

Komitet organizacyjny obchodów 50-lecia Społecznego Ogniska Muzycznego

im. Jerzego Drozda w Wiśle:

 

*    Członek honorowy: Andrzej Kucybała – Dyrektor Stowarzyszenia Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Bielsku-Białej

*    Członek honorowy: Barbara Drozd – była dyrektor i córka założyciela SOM Jerzego Drozda

*    Przewodnicząca: Iga Baranowska-Jagiełło – Dyrektor SOM im. J. Drozda w Wiśle

*    Członkowie:

o   Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisły,

o   ks. Waldemar Szajthauer – Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego SOM im. J. Drozda

w Wiśle, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej apostołów Piotra i Pawła w Wiśle-Centrum

o   ks. Wiesław Bajger – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle-Centrum

o   Maria Bujok – Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury.

 

 

 

 

 

Z okazji tak szacownego Jubileuszu, zorganizowaliśmy szereg uroczystości uświetniających jego obchody, w tym koncerty z udziałem zarówno obecnych uczniów, jak i absolwentów Ogniska oraz  zaproszonych gości – uznanych wykonawców muzyki poważnej i rozrywkowej.

 

Pierwszy koncert - Koncert Inauguracyjny Roku Jubileuszowego - odbył się 22 maja br., z okazji Dnia Matki, pozostałe sukcesywnie objęły lata 2015-2016, kończąc się Głównym Koncertem Roku Jubileuszowego w dniu 15 kwietnia 2016 r.

 

W trakcie obchodów nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej  założyciela i Patrona Ogniska - Jerzego Drozda.

KONCERTY JUBILEUSZOWE

 

22.05.2015

Koncert Inauguracyjny Roku Jubileuszowego – Dzień Matki

 

 

Patronat medialny

 

29.05.2015

Koncert „Dzień z akordeonem”

 

Radio CCM

Echo Wisły

 

12.06.2015

Koncert „Dzień z gitarą”

 

 

04.09.2015

Koncert „Dzień ze skrzypcami”

 

Zwiastun Ewangelicki

 OX.PL portal ziemi

 

25.09.2015

Koncert upamiętniający Rocznicę śmierci Jana Sztwiertni

 

cieszyńskiej

16.10.2015

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Sponsorzy

 

08.11.2015

11.11.2015

Koncert Patriotyczny w Istebnej

Koncert z okazji Dnia Niepodległości – Zameczek Prezydenta RP

 

Piekarnia „U Troszoka

 

20.11.2015

Koncert „Dzień z muzyką dawną”

Wydawnictwo Kartograficzne

 Mapy Ścienne Beata Piętka

 

22.12.2015

Koncert kolęd

 

 

26.12.2015

Koncert kolęd

Andrzej Kawulok – Tatarnictwo

Istebna

 

22.01.2016

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

luty

Koncert „Dzień keybordu i perkusji”

 

Hotel Polonia w Wiśle

 

 

01.04.2016

 

Koncert „Dzień ze śpiewem”

J.P. Pilch Sp. z o.o. Ustroń

 

08.04.2016

Koncert „Dzień z fortepianem”

Zakłady Przemysłu

 

15.04.2016

Główny Koncert Jubileuszowy z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Jerzego Drozda

Cukierniczego „Mieszko” Racibórz

Firma Małgorzata Wisła

Tesco Ustroń

Hotel Gołębiewski w Wiśle

 

 


Szczegóły koncertów:

 

22.05.2015          Koncert Inauguracyjny Roku Jubileuszowego  „Dzień Matki”

29.05.2015          Koncert „Dzień z akordeonem”

                            Goście specjalni: Grupa Śpiewacza „Wańcy

                            oraz Ewa i Daniel Lisowie.

12.06.2015          Koncert „Dzień z gitarą”

                            Goście specjalni: Mateusz Głuszak i Grzegorz Lulek „Ghostman

                            oraz Katarina i Franciszek Wieczorkowie.

04.09.2015          Koncert „Dzień ze skrzypcami”

                            Goście specjalni: NataliaPinkas

                            Monika Wałach-Kaczmarzyk z zespołem

                            oraz Krzysztof Lasoń

25.09.2015          Koncert upamiętniający Rocznicę śmierci Jana Sztwiertni

                            „BY POZOSTALI W PAMIĘCI…”

                            Goście specjalni: Chór Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewang.-Augsb.

                            pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna

                            Chór Męski pod dyrekcją Anny Stanieczek

                            oraz Tomasz Orlow

16.10.2015          Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

                            Goście specjalni: T&R Guitar Duo – Tomasz Spaliński i Rafał Jarczewski

08.11.2015          Koncert Patriotyczny w Istebnej upamiętniający postać Jana Łyska

                            w 100. rocznicę śmierci oraz prelekcja Józefa Króla.

11.11.2015          Koncert z okazji Dnia Niepodległości – Zameczek Prezydenta RP

20.11.2015          Koncert „Dzień z muzyką dawną”

                            Goście specjalni: Magdalena Kania i Mariusz Bury.

27.11.2015          Koncert „Dzień z perkusją”

                            Goście specjalni: Tomasz Swoboda

                            oraz Paweł Ostrowski

22.12.2015          Koncert „Dzień z fletem”

                            Goście specjalni: Aleksandra Cieślar-Szalbot i Ewa Długosz

                            oraz Dominik Grudzień

Koncerty kolęd

 

26.12.2015          Hotel Polonia w Wiśle

27.12.2015          Kościół Ewang.-Augsb. w Wiśle Centrum

03.01.2015          Kościół Rzymsko-Katolicki w Wiśle Centrum

 

22.01.2016          Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

                            Goście specjalni: Trio fletowe w składzie:

                            Magdalena Kania, Marta Wizner i Mariola Ciepły

12.02.2016          Koncert laureatów I Międzyszkolnego Konkursu

 pt. „Jan Sztwiertnia – wiślański kompozytor”     

01.04.2016          Koncert „Dzień ze śpiewem”

                            Gość specjalny: Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore

08.04.2016          Koncert „Dzień z fortepianem”

                            Goście specjalni: Zenon i Łukasz Knopek

oraz „The Threex” w składzie: Jacek Obstarczyk, Jacek Stolarczyk i Krzysztof Kokoszewski

 

15.04.2016              Główny Koncert Jubileuszowy

W programie:

·        Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jerzego Drozda

·        Gala Jubileuszowa

·        Koncert uczniów i absolwentów SOM

Gość specjalny: Barbara Drozd

·        Wystawa rzeźb Artura Cienciały

·        Wystawa prac plastycznych uczniów szkół wiślańskich -

                                      laureatów  I Międzyszkolnego Konkursu pt. „Jan Sztwiertnia – wiślański kompozytor”

·        Pokaz laserowy - Irena i Mariusz Kmieciowie.

        

 

W przygotowaniu reporterski przegląd pojubileuszowy.